Bestyrelsesevaluering

En dygtig bestyrelse skaber værdi for hele virksomheden. Derfor skal en dygtig bestyrelse også kigge indad og evaluere på egne kompetencer, så den er sikker på, at den besidder netop de kompetencer, der kræves for at skabe vækst i virksomheden.

Med mig ombord kan I få hjælp til at lave en uvildig evaluering af, om jeres bestyrelse har den rette kompetence sammensætning, eller der i fremtiden er brug for andre kompetencer, for at sikre økonomisk vækst.

  • Få evalueret din bestyrelse ud fra kompetencesammensætning og profilsammensætning
  • Interview – Spørgeskemaundersøgelse - Analyse